Bruder Consult

hus

Living mineral processing

Oferta

 • Schematy technologiczne dla całej instalacji lub jej części,
 • Kontrola oraz optymalizacja istniejących schematów ( również 2 opinie )
 • Dostosowywanie oraz sprawdzanie instalacji ( audyt instalacji )
 • Tworzenie programów badawczych dla laboratorium oraz badania pilotażowe
 • Kontrola i optymalizacja istniejących programów badawczych ( również 2 opinie )
 • Wspieranie podczas przeprowadzania badań w laboratorium i na miejscu
 • Ocena badań przeprowadzonych przez dostawców ( za wyjątkiem przesiewaczy do drobnych ziaren )
 • Techniczne sprawdzanie ofert dostawców ( za wyjątkiem przesiewaczy do ziaren drobnych )
 • Wsparcie przy rozruchu
 • Techniczne rozwiązywanie problemów
 • Stosowne wykłady i szkolenia


Przy współudziale sieci specjalistów mogą zostać zrealizowane idee oraz postawione zadania.

Wspólnie z klientem zostaną rozwiązane zadania.

© 2015 Bruder Consult