Bruder Consult

hus

Living mineral processing

Kontaty

Imprint

Dipl. Ing. Uwe Bruder

Biuro Inżynieryjne Bruder Consult

Muehlweiherstr. 2

D-92242 Hirschau


Phone +49 9622 / 7190 268

E-Mail: info (at) bruderconsult.de

Website: www.bruderconsult.de

USt-ID Nr.: 201/207/80388


Zrzeczenie się

Nie przejmuję jakąkolwiek odpowiedzialność za prawidłowość, aktualność oraz jakość przedstawionych informacji. Wyklucza się roszczenia za szkody materialne lub wyimaginowane powstałe w wyniku takich informacji. Wszystkie oferty są bez zobowiązań i niczym nie związane. Zawartość i forma strony internetowej podlega pranegowu autorskiemu. Nie wolno jej bez wcześniej uzyskanej zgody pisemnej wykorzystać dla celów komercyjnych. Strony te wskazują linki na innych stronach internetowych. Zwracam uwagę na to, że nie mam żadnego wpływu na treść i kształt tych stron i nie ponoszę za nie odpowiedzialność. Na tej stronie internetowej jest możliwość podawania swoich danych personalnych oraz komercyjnych. Informacje te wykorzystywane będą jedynie w stosunkach komercyjnych a nie dla celów reklamowych lub nieuprawnionego wykorzystania i przekazane osobom trzecim. Podanie tych danych przez użytkownika jest dobrowolne. Wykorzystywanie upublicznionych danych kontaktowych uzyskanych w ramach tej informacji przez osoby trzecie za wyjątkiem naszych stosunków biznesowych, nie jest dozwolone. Dotyczy to szczególnie wykorzystywanie i przekazywanie spamów it.p.

Biuro Inżynieryjne Bruder Consult


+49 9622 / 7190 268

info (at) bruderconsult.de

© 2015 Bruder Consult